ახალციხე ახალი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ჰყავს
  ახალციხის მუნიციპალიტეტს ახალი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ჰყავს, ახალციხის ციხის დირექტორი, ბესიკ ბლიაძე აღნიშნულ თანამდებობაზე საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით, 24 ერთის წინააღმდეგ აირჩია. რა ბედი ეწევა ბესიკ ხითარიშვილს, რომელიც ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას 3 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ჯერჯერობით უცნობია. 
| : 0.0/0