ახალციხეში ჩატარდა ტრეინინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებთათვის

13-19 ივლისს Aახალციხეში განხორციელდა ტრეინინგ-პროგრამა ინგლისური ენის მასწავლებლებთათვის.Pპროგრამა განხორციელდა საქართველოში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. ტრეინინგს ატარებდა ცენტრის ტრენერი სილვია ანდერნოვისი.

ტრეინინგ-პროგრამა გათვალისწინებულიყო სამცხე- ჯავახეთის ყველა სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლებთათვის.

Pპროგრამა მიზანს ისახავდა მოემზადა ინგლისური ენის მასწავლებლები პირველი კლასის მოსწვლეებთან მუშაობას, რადგან ახალი სასწავლო წლიდან , საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მიღებული კანონის მიხედვით, სკოლებში ინგლისური ენა უნდა შეისწვლოს პირველი კლასიდან.

როგორც აღნიშნა ქალბატონმა სილვიამ, იმ მასწავლებელს რომელსაც გავლილი არ ექნება ტრეინინგი, მას უფლება არ ექნება ასწავლოს ინგლისური ენა პირველ კლასში.


| : 0.0/0