ახალციხეში ჩატარდა ტრეინინგი მიძღვნილი სომხურ და ქართულ კულტურათშორის კომუნიკაციას
23 მარტს ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბაზში "ერთად ძლიერები ვართ” პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე "კულტურათშორისი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა.”
ტრეინინგზე მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა და სომეხმა ახალგაზრდებმა, სტუდენტებმა და უნივერსიტეტის ლექტორებმა.
ტრეინინგზე წარმოდგენილიქნა სამოყვარულო ფილმი, რომელიც იყო სომხური და ქართული კულტურების, ჩვევებისა და ადათ-წესების შესახებ.
ტრეინინგ- პროგრამა მიზნად ისახავდა მონაწილეებისათვის გაეცნო ამ ორი ერის კულტურა და ერთმანეთის მიმართ იყონ ტოლერანტული და ხელი შეუწყონ ამ ორი ერის ურთიერთთანამშრომლობასა და მეგობრობას.
| : 0.0/0