ახალციხეში ჩატარდა ტრეინინგი სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგებისათვის

3 აპრილს ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში ჩატარდა ტრეინინგი, რომელიც გათვალისწინებულიყო პედაგოგებისათვის. ტრეინინგი მიზნად ისახავდა ინგლისური ენის მასწავლებლების გადამზადებას საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დაწესებული საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის.

ტრეინინგს ესწრებოდნენ ქალაქისა და სოფლების სკოლების ინგლისური ენის პედაგოგები. ტრეინინგ-პროგრამას ხელმძღვანელობდა ინგლისური ენის ტრენერი ჯუდის ელიოტი.

ტრეინინგის დასასრულს მან აღნიშნა, რომ ამ სახის ტრეინინგი ჩატარდება ასევე ახალქალაქის რეგიონში.

ტრეინინგ- პროგრამა განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.

| : 0.0/0