ახალციხის რაიონის სოფ. საზელის გზა იყო მორწმუნე ხალხით სავსე წმ. სარგისის დღეობასთან დაკავშირებით
დღეს სომხური სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ცნობილ წამებულთა წმ. სარგის სარდლის და მისი ვაჯის მარტიროსის ხსენების დღეს.
ახალციხის რაიონის სოფ. საზელის წმ. ჯვრის ეკლესიაში ჩატარდა წირვა ამ დღესთან დაკავშირებით.
დღესაც, როგორც ყოველთვის წმ.სარგისის დღეს,ქალაქიდან სოფ.საზელის წმ. ჯვრის ეკლესიასთან მიმავალი გზა ხალხით იყო სავსე.

| : 0.0/0