განცხადება
 ახალციხიც სომხურ ახალგაზრდულ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი აცხადებს მიღებას  შემდეგ    საგნებზე 
სომხური,  
ქართული, 
ინგლისური, 
ხატვა, 
ქარგვა, 
(სომხური-ხალხური) ცეკვა, (ეროვნული-ხალხური) სიმღერა და კომპიუტერების სწავლა. 
მსურველებს  შეუძლიათ მიმართონ   ახალციხის სომხურ                                             
ახალგაზრდულ კულტურულ-საგანმანათლებლო  ცენტრში, 20 ნოემბრამდე. 
| : 0.0/0