,,ტეარენდარაჯ” დღესასწაული ახალციხის წმ. გევორგ განმანათლებლის ეკლესიაში
14 თებერვალს, საღამოს ახალციხის სასულიერო მამაო ტიგრან მხითარიანის ხელმძღვანელობით ჩატარდა წირვა წმ. გევორგ განმანათლებლის ეკლესიაში.
წირვის შემდეგ, როგორც წესი, წმ. გევორგ განმანათლებლის ეკლესიის ეზოში დაონთო დიდი კოცონი, რის გარშემოც ბავშვემა, ხალხური მუსიკის თანხლებით, დაწყეს ცეკვა.
ამ ზეიმის დროს,რომელიც მიძღვნილი იყო ,,ტეარენდარაჯ” დღესასწაულს, ხალხს დაურიგდა ახალციხის ქადა.


| : 0.0/0