წმ. მსხნელი ეკლესიის ქვა-ჯვარი გადატანილიქნა მოქმედ წმ. გროგორ განმანათლებლის ეკლესიაში
ახალციხის ყოფილ წმ. მსხნელ ეკლესიაში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ოფიცერთა სახლად იყო გადაკეთებული, მომდინარეობს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაახლოებით ერთი თვის განმანლობაში.ამ სამუშაოების მიზანია ამ შენობის რეგიონული მუნიციპალიტეტის შენობად გადაკეთება.
Yყოფილი წმ. მსხნელი ეკლესიის კედლების დამუშავების დროს მუშებმა აღმოაჩინეს სომხური ქვა-ჯვარი (ხაჩქარ).
როდესაც ახალციხის სასულიერო დასმა შეოტყო ამ ფაქტის შესახებ, მათ
მიმართეს ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ ქვა-ჯვრის სომხურ ერთადერთ მოქმედ ეკლესიაში გადატანის თხოვნით.
Uუკვე რამდენიმე დღეა, რაც ერთი ქვა-ჯვარი და ორი ჯვრის ფორმის ფანჯარა გადატანილიქნა წმ. მსხნელი ეკლესიიდან წმ. გრიგორ განმანათლებლის ეკლესიაში.

| : 5.0/1