ვჰომი-ს ორგანიზაცია დაასაჩუქრა საჩუქრებით დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს
6 – ნოევბერს ვჰომის ორგანიზაცია გაიანე ერემიანის ხელმძღვანელობით
ქ. მოიარეს ვალისა და ქ.ახალციხის სომხური სოფლების საძელის, ორალის, პატ
არა პამაჯის, დიდი პამაჯის და ნაოხრების სკოლები.
ვჰომი-ს წარმომადგენლები ‘’ როდის მოვა სექტემბერი’’ პროგრამის
მიხედვით ზემოთაღნიშნული სკოლების დაწყებითი კლასების 100 მოსწავლეს
დაასაჩუქრეს საკანცელარიო საგნებით.
| : 0.0/0