27 თებერვალს ახალციხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვა მოეწყო
ახალციხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის პროექტის განხილვა დღეს დემოკრატიულ ჩართულობის ცენტრში მოეწყო.  ადგილობრივი თვითმართველობისა და არასამთვრებო სექტორის წარმომადგენლებმა განიხილეს ის პროექტები, რომელიც 2013–2017 წლამდე განხორციელდება. დაისახა მუნიციპალიტეტის  განვითრების გეგმაც. შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში მიმდინარეობდა.   პროექტი  ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტის და  „დემოკრატიული ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში"  ხელსეწყობით  მომზადდა .   გეგმა  საშუალო ვადიანია ( 2013–2017 წლამდე ) და  უნდა  ის პრიორიტეტები ასახოს,  რომელიც ქალაქის განვითრებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  განვითრების საშუალო ვადიანი პროგრამა გეგმა საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის ეროვნული ასოციაციის და MSA მიერ მუშავდება. პროექტი  USAD მიერაა დაფინანსებული და ათ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება.
| : 0.0/0